slide-01.jpg

Радови Филозофског факултета – Број 25

ISSN 1512 – 5858

e-ISSN 2232-8343

УДК 80+3

Импресум

НАУЧНИ РАДОВИ

Књижевност

Мирјана М. Лукић

Даница Марковић – прва српска модерна пјесникиња

Милица Т. Ћесаревић

Питање идентитета у драми Под рушевинама Душана Васиљева

Језици

Срђан Р. Шућур

Типови туђег говора у писању србофоних говорника на енглеском

Наталија J. Миликић, Ирена Ј. Стевовић

Дидактичке игре и други материјали као релевантна средства повећања ефикасности наставног процеса

Александра Д. Ракић, Ана Љ. Вучићевић

Рашчлањавање субординираних конструкција у Роману о Лондону Милоша Црњанског и његовом преводу на енглески језик

Економија

Marko R. Đogo, Milica V. Lopatić

Razvoj i doprinosi Njemačke istorijske škole ekonomije

Педагогија

Marija R. Marković, Zorica Č. Stanisavljević Petrović

Evaluacija postignuća u onlajn nastavi iz perspektive studenata

Социологија

Бојан Ј. Ћорлука

Манифестовање секуларизацијских процеса у хришћанству и исламу

Библиотекарство

Радославка Р. Сударушић

Књиге Богдана Р. Милановића Крајишника из перспективе типографско-издавачке дјелатности

Вања Р. Шмуља

Omen est Nomen или наука о књизи код Срба

ПРИКАЗИ И ПРИЛОЗИ

Бранка Р. Брчкало

Пут у причу и да ли је „чојек чојеку ајдук”

Владан П. Бартула

Живот и дјело Ника Бартуловића

Маријана С. Јелисавчић Карановић

Фантастички пејзажи садашњости и будућности

Стефан З. Ратковић

Медијатизација политике: политика у медијском одијелу