slide-01.jpg

Радови Филозофског факултета – Број 24

ISSN 1512 – 5858

e-ISSN 2232-8343

УДК 80+3

Импресум

НАУЧНИ РАДОВИ

Историја

БОЈАН Ђ. КРУНИЋ, ДЕЈАНА Б. ВАСИЋ

ТОПОНОМАСТИКА РАНИХ ОСМАНСКИХ ДЕФТЕРА КАО ИЗВОР ЗА ПРОУЧАВАЊЕ СРЕДЊОВЈЕКОВНОГ РУДАРСТВА У ГОРЊЕМ ПОДРИЊУ

ДЕЈАН М. ЈЕЧМЕНИЦА

НАУЧНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈА СРЕДЊОВЕКОВНИХ ДОГАЂАЈА: ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ КУЛТУРЕ СЕЋАЊА У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XX И ПОЧЕТКОМ XXI ВЕКА

Књижевност

MILENA M. KALIČANIN

SHAKESPEARES MARGINAL CHARACTERS: AN ALTERNATIVE TO DOMINANT TUDOR IDEOLOGY

МИРЈАНА М. ЛУКИЋ

ВЕЛИМИР РАЈИЋ: ПЈЕСНИК СУМЊЕ И БОЛА (ИМПУЛСИ НИЧЕОВЕ ФИЛОЗОФИЈЕ У РАЈИЋЕВОЈ ПОЕЗИЈИ

МИЛИЦА М. КЕЦОЈЕВИЋ

ЛИРСКО ТКАЊЕ РОМАНА НЕБО, ТАКО ДУБОКО ВЕСНЕ КАПОР

Философија и религија

ВЕДРАН З. ГОЛИЈАНИН

ПАСТИРСКА ПСИХОЛОГИЈА КАО ДРУШТВЕНА КРИТИКА: ТЕОЛОШКО ЧИТАЊЕ ЏОРДАНА ПИТЕРСОНА

МИЉАН Б. ПОПИЋ

ФИЛОСОФИЈА ЖИВОТА МИЛОША Н. ЂУРИЋА

Педагогија

ДРАЖЕНКО Л. ЈОРГИЋ, ГОРАН Ј. СТОЈАНОВИЋ

УЧЕСТАЛОСТ И ПРЕДИКТОРИ ОНЛАЈН И МЈЕШОВИТОГ КОЦКАЊА МЛАДИХ

Психологија

ЛУКА Д. БОРОВИЋ

УЛОГА РОДИТЕЉА У НАСТАНКУ ПОРЕМЕЋАЈА СЛИКЕ ТИЈЕЛА КОД АДОЛЕСЦЕНАТА

Социологија

НАДА М. РАДУШКИ

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА ДЕМОГРАФСКИХ И ИДЕНТИТЕТСКИХ СВОЈСТАВА РУМУНА И ВЛАХА У СРБИЈИ

Драматургија

САЊА М. САВИЋ МИЛОСАВЉЕВИЋ

СЦЕНАРИО У АНИМИРАНОМ ФИЛМУ: НЕРАСКИДИВА ВЕЗА СЛИКЕ И ТЕКСТА

ПРИКАЗИ И ПРИЛОЗИ

БРАНКА Р. БРЧКАЛО

ПРИЧЕ КОЈЕ ЧУВАЈУ СЈЕЋАЊЕ НА ЉУДЕ И ДОГАЂАЈЕ РОМАНИЈСКОГ ПОДНЕБЉА

РАДОСЛАВКА Р. СУДАРУШИЋ

ТЕМАТСКО САГЛАСЈЕ ЧАСОПИСА И КЊИГЕ – НОВИ ИЗДАВАЧКИ ПОДУХВАТ НАРОДНЕ И УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

IN MEMORIAM

РАДЕ Г. СИМОВИЋ

РАЈКО ПЕТРОВ НОГО (1945–2022)

ВЛАДАН П. БАРТУЛА

СЈЕЋАЊЕ НА РАЈКА П. НОГА (1945–2022)